logo

Wettelijke vermeldingen

1. Rechtsvorm, maatschappelijke zetel, registratie

VET&GO BXL SRL
Alsembergsesteenweg, 1149 – 1180 Ukkel

BTW-nummer: BE0731.832.534

Tel: 02/720.00.24

Administrateur: Dr. David Krygier (N°OMV: F4985)

Geassocieerde dierenartsen :

  • Dr. Nicolas Bousse
  • Dr. Christel De Vriendt
  • Dr. David Krygier
  • Dr. Camille Lebrun

2. Verantwoordelijk voor publicatie en communicatie

Dierenarts Dr. David Krygier blijft verantwoordelijk voor elke elektronische publicatie op internet, waaronder op de website van VET&GO.

Dierenarts Dr. David Krygier is ook verantwoordelijk voor iedere communicatie namens de SRL VET&GO BXL.

Contact: david@vetandgo.be

3. Website gastheer

De website wordt gehost door Combell SA

4. Conceptie-Realisatie

De website is gemaakt door ostro.me

5. Algemene verkoopsvoorwaarden

De facturen zijn contant te betalen, tenzij schriftelijk anders bepaald.

Alle geplande en niet afgezegde consultaties, binnen de 15 minuten na de oproep, zal u een schadevergoeding van 50% van het voorziene tarief aangerekend worden, want een dierenarts wordt ter uwe beschikking gesteld na uw oproep.

Alle onbetaalde facturen bij de vervaldag zullen u een interest van 15% per jaar aangerekend worden en dit vanaf de dag van de schuld. De interesten of rente worden automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving opgebouwd.

Ongeacht deze conventionele vertragingsrente wordt het bedrag van een factuur die niet betaald is wanneer deze verschuldigd is, automatisch verhoogd van 15% met een minimum van € 50 als een forfaitair bedrag. Deze verhoging is niet van toepassing op medische kosten. Elke herinnering houdt ook een vast bedrag van € 10 in voor administratieve kosten.

Alle klachten moeten binnen de 15 dagen na behandeling, per aangetekende brief gestuurd worden.

Elk geschil valt onder de juridictie van de rechtbanken van Brussel, met inbegrip van de vrederechter van het derde kanton van Brussel.